Homeopathie


Sinds ik 18 jaar geleden gestart ben als apotheker, is de homeopathie regelmatig verguisd of de hemel in geprezen. De laatste jaren orchestreren de tegenstanders een reeks aanvallen, die met de regelmaat van de klok het nieuws halen. Omdat deze tegenstanders populistisch en emotioneel omgaan met de resultaten van het onderliggend wetenschappelijk onderzoek, vind ik het belangrijk dat we de discussie in het juiste kader plaatsen.

De homeopathische arts pakt de zieke individueel aan. Hij zal niet noodzakelijk hetzelfde geneesmiddel voorschrijven voor twee verschillende patiënten met dezelfde oppervlakkige symptomen. Bij een neusverkoudheid bv. zal de ene niet hetzelfde homeopathisch middel voorgeschreven krijgen als de andere. Om de werking van gewone geneesmiddelen te bewijzen, gebruikt men placebo gecontroleerde dubbel blind studies. Noch de arts, noch de patiënt weet of er (één) geneesmiddel wordt gegeven, of een placebo. Als je rekening houdt met de individuele manier van voorschrijven, kan je dit systeem niet toepassen om homeopathische medicatie te testen.

De wetenschappelijke methodes van de ‘evidence based’ geneeskunde zijn absoluut waardevol. Momenteel zijn ze de basis voor elke vooruitgang in de klassieke geneeskunde. Niettemin kan slechts 11 tot 15% vn de gewone medicatie, die artsen en specialisten dagdagelijks voorschrijven, evidence based-papieren voorleggen. De rest van de medicatie steunt ook op wetenschappelijk onderzoek, maar de methodes of de parameters van dit onderzoek blijken onvoldoende om het label evidence-based te halen. Ook het gros van de plantaardige geneesmiddelen en de homeopathische geneesmiddelen behoren tot deze categorie. Minister Colla heeft indertijd een beperkte terugbetaling per gezin voorzien voor homeopathische medicatie. Hij heeft deze beslissing genomen na een kosten/baten analyse van wat een gewone patiënt en een homeopathische patiënt kost aan de ziekteverzekering. Er blijkt nl. dat de homeopathische patiënt veel goedkoper is voor de gezondheidszorg.

Er staat  De homeopathie nog een hele toekomst te wachten .

 

Deze patiënt is gemiddeld ook meer begaan met zijn gezondheid, zijn voeding en een evenwichtige levenswijze. Hij krijgt hierdoor minder snel te kampen met bv. hoge bloeddruk, verhoogde cholesterolwaarden e.d. Maar als we gaan voor een beter welzijn en dus een betere gezondheid voor iedereen, is net die ingesteldheid om preventief met gezondheid bezig te zijn, belangrijk. De patiënten zijn geen zweverige types. Het zijn jonge gezinnen met allergische kindjes. Het zijn ook oudere mensen, die al hun hele leven op homeopathisch consult gaan, wanneer het nodig is. En het zijn kritische volwassenen, die niet verder geraakten met hun probleem in de reguliere geneeskunde.

Anderszijds zijn bepaalde patiënten niet gebaat met de homeopathische aanpak, en keren na enige tijd toch naar de klassieke huisarts terug. Een goede dialoog tussen alle professionelen in de eerste lijnsgeneeskunde is daarom essentieel voor de patiënt. Om een kwalitatieve gezondheidszorg te garanderen, moet men de homeopathie binnen de geneeskunde houden, en moet men de homeopathische geneesmiddelen registreren. De wetgever erkent ook nu weer de noodzaak om de kwaliteit van de zorg hoog te houden.

Er staat de homeopathie nog een hele toekomst te wachten, in de eerste plaats omdat het een veilige geneeskunde is, maar ook omdat ze goedkoop is en de kreunende gezondheidszorg niet uit zijn hengsels licht. Ik ben overtuigd dat een goede communicatie en samenwerking tussen de reguliere en de alternatieve geneeskunde grote voordelen biedt ten opzichte van de traditionele geneeskunde. Ze kan de patiënt enkel ten goede komen.

Contacteer Ons

 • Telefoon:
  +32 (0)3 239 25 00
 • Email:
  Info@apotheekampe.be
 • Adres:
  Mercatorstraat 36
  2018 Antwerpen
  België
here